Pravidla Drsoně

Přepis textu starobylé listiny, která byla nalezena před expedicí na Slovensko a na které jsou zaznamenána pravidla vymyšlená starým Drsoněm.

Starobylá listina s pravidly

Pravidla, která nám tu zanechal starý Drsoň:

- vítěz je drsoň, který bude mít po posledním drsným dnu nejvyšší počet bodů

- každý drsoň si vylosuje den, ve kterém zadává ostatním drsoňům úkoly za jím určeným počet bodů

- drsoň může za den rozdělit dohromady maximálně 20 bodů

- za úkoly, které může vykonat víc drsoňů, se určí předem počet bodů a ty si rozdělí drsoni, kteří úkol splní (zaokrouhluje se dolů) - pokud ho nesplní, odečte se jim dohromady ten samý počet bodů (zaokrouhluje se nahoru)

- úkoly, které může splnit jen jeden drsoň, se draží od navrženého počtu bodů, body se snižují, dokud nezbývá jeden drsoň - pokud má na nějakém počtu bodů zájem více drsoňů a na dalším už žádný, o vykonání si šmikají, v případě nesplnění nastupují další šmikající podle šmiku - za nesplnění úkolu se odčítá určený počet bodů.