Upravená pravidla Drsoně s dodatkem

Přepis textu starobylé listiny, která byla objevena (tentokrát ve sklepě) před expedicí do Podyjí a na kterou starý Drsoň zaznamenal upravená pravidla. Dále zde je uveřejněn text dodatku, který už nebyl dokončen. V obou případech jsou přiloženy obrázky původních písemností.

Starobylá listina s pravidly

Pravidla, která starý Drsoň přepracoval během své rekreační cesty na jižní pól v letošním lednu:

- vítěz je drsoň, který bude mít po posledním drsným dnu nejvyšší počet bodů - za odměnu se mnou stráví mnoho příjemných chvil

- každý drsoň si vylosuje den, ve kterém zadává ostatním drsoňům úkoly za jím určeným počet bodů

- drsoň může za expedici rozdělit dohromady maximálně 20 bodů

- za úkoly, které může vykonat víc drsoňů, se určí předem počet bodů a ty si rozdělí drsoni, kteří úkol splní (zaokrouhluje se dolů) - pokud ho nesplní, odečte se jim dohromady ten samý počet bodů (zaokrouhluje se nahoru)

- úkoly, které může splnit jen jeden drsoň, se draží od navrženého počtu bodů, body se snižují, dokud nezbývá jeden drsoň - pokud má na nějakém počtu bodů zájem více drsoňů a na dalším už žádný, o vykonání si šmikají, v případě nesplnění nastupují další šmikající podle šmiku - za nesplnění úkolu se odčítá určený počet bodů.

Dodatek k pravidlům, přimyšlený starým Drsoněm při přechodu Sahary v letošním červnu, za krušného rána po bujné noci strávené s králem Tuaregů:

- úkol v rámci soutěže Drsoň, který zahrnuje konzumaci omamných a psychotropních látek a jiných látek prokazatelně působících pokročilé stavy mentální inkompetence, je prohlášen za neplatný a body se nezapočítávají (v případě pochybností o charakteru látky je třeba se obrátit na loňského vítěze, který byl s. D. odborně farmaceuticko-toxikologicky vyškolen)

- za každý úkol, který...

(pozn.: neodkladná záležitost způsobila přerušení zápisu dodatku, k jehož dokončení se již s. D. kvůli velkému zaneprázdnění nedostal)